a moment before the war // personal project

EN

Crimea has always been divided. Despite the fact that before 2014 these lands officially belonged to Ukraine, the majority of the population were Russians. Most people used Russian language, the hryvnia was said to be rubles and Lenin’s image proudly adorned squares and streets. No one, however, expected conflict and war. How did the Crimea look until February 23, 2014? It was certainly a different place than today.

PL

Krym zawsze był podzielony. Mimo, że przed 2014 rokiem ziemie te oficjalnie należały do Ukrainy to i tak większość ludności stanowili Rosjanie. Większość posługiwała się językiem rosyjskim, zamiast hrywien mówiono ruble, a podobizna Lenina dumnie zdobiła place i ulice. Nikt jednak nie spodziewał się konfliktu i wojny. Jak Krym wyglądał do 23 lutego 2014 roku? Na pewno był innym miejscem niż dzisiaj.