a tak sobie pisze, żeby sprawdzić, gdzie się to cholerstwo wyświetli.